What is Ayurveda?

איורוודה פירושה רפואה הודית עתיקה אשר מלמדת אותנו מדע של חיים בריאים ומרפאה מחלות בדרך טבעית. איורוודה מעניקה לנו כלים לתחזוק ואיזון השגרה היומיומית, מונעת מחלות ומרפאה מחלות קיימות באמצעות צמחים, תזונה, אורח חיים בריא,…